top of page

PRIVACYVERKLARING  CARE FOR HAIR BY CHRISTEL

Uw privacy is voor Care for Hair by Christel van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw persoonsgegevens.

 

EEN PRODUCT KOPEN

U kunt bij ons bedrijf producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de boeking af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens. We bewaren deze gegevens voor het boeken van de volgende afspraak alleen met uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat  u geen gebruik meer maakt  van onze diensten. Dan bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

 

CONTACTFORMULIER

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

ANDERE PARTIJEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om uw boeking verder af te kunnen handelen of als dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

 

RECLAME

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 

- Per mail

- Via social media

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u zich ten alle tijden afmelden voor deze reclame.

 

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem van Salonized. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

 

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

- het laten corrigeren van fouten

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Care for Hair by Christel
Kwekerijweg 4
7213 AX Gorssel
06 22206800

bottom of page